atgal

ARCHITEKTŪROS SKYRIUS INFORMUOJA:

Detalieji planai 2013 m.

2007 m.,   2008 m.,   2009 m.,   2010 m.,   2011 m.,   2012 m.

Data Adresas Pavadinimas Planas Aiškinamasis raštas Direktoriaus įsakymas Tarybos sprendimas

2013-03-22 Sodžiaus g. 16, Molainių k., Panevėžio sen., Panevėžio r., Žemės sklypo padalinimas (6644/0002:333) Planas Aiškinamasis raštas A-265